REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Cloetta Suomi Oy

PL 406

20101 Turku

puh. 010 303 41

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilönä toimii henkilö Milla Vihanto, Cloetta Suomi Oy ja teknisestä toteutuksesta vastaa Crasman Oy.

Rekisterin nimi

Cloetta Ksylitolikauppa

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään ksylitolikaupan tilausten toimittamiseen ja laskutukseen, Cloettalle tehtäviin markkinatutkimuksiin sekä erilaisten mainonta ja markkinointimateriaalien lähettämiseen. Tietojen kerääminen ja käyttö tapahtuvat henkilötietolain 4 luvun 19 §:n mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä yhdestä henkilöstä on seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sosiaaliturvatunnus, sähköpostiosoite, osoitetiedot, puhelinnumero. Tietoja kerätään Cloettan nettisivujen kautta erillisellä rekisteröitymislomakkeella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yhteystiedot voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksia varten Cloetta-konserniin kuuluville yhtiölle tai valituille luotettaville yhteistyökumppaneillemme Suomessa ja muissa EU -maissa. Luovuttaminen perustuu rekisteröityjen suostumukseen. Tietojen luovutus tapahtuu teknisenä tallenteena tai teknisen käyttöyhteyden kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ATK-tallenteena, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.